Textos
Título Categoria Data Leituras
Haikai 10 Haikais 29/01/18 23
Haikai 11 Haikais 29/01/18 21
Haikai 12 Haikais 29/01/18 12
Haikai 9 Haikais 20/12/17 25
Haikai 8 Haikais 01/12/17 22
Tanka 1 Haikais › Tankas 10/04/17 26
Haikai 7 Haikais › Guilherminos 09/04/17 35
Haikai 6 Haikais 09/04/17 20
Kaikai 5 Haikais 09/04/17 13
Haikai 4 Haikais 09/04/17 13
Haikai 3 Haikais 09/04/17 14
Haikai 2 # Haikais 04/04/16 31
Haikai I Haikais 03/04/16 29