Textos
Título Categoria Data Leituras
Haikai 10 Haikais 29/01/18 10
Haikai 11 Haikais 29/01/18 5
Haikai 12 Haikais 29/01/18 5
Haikai 9 Haikais 20/12/17 17
Haikai 8 Haikais 01/12/17 18
Tanka 1 Haikais > Tankas 10/04/17 21
Haikai 7 Haikais > Guilherminos 09/04/17 32
Haikai 6 Haikais 09/04/17 17
Kaikai 5 Haikais 09/04/17 10
Haikai 4 Haikais 09/04/17 11
Haikai 3 Haikais 09/04/17 12
Haikai 2 # Haikais 04/04/16 30
Haikai I Haikais 03/04/16 28